Το Happy Goats δεν καταγράφει τα επιμέρους ζώα στο ποίμνιο ή την απόδοσή τους. Αντιθέτως, ομαδοποιεί τα ζώα σε έξι ομάδες-κλειδιά σε σχέση με τις διατροφικές τους ανάγκες ώστε να ελαχιστοποιήσει το χρόνο που απαιτείται για την εισαγωγή δεδομένων για ένα ολοκληρωμένο σενάριο.