Το Happy Goats δεν λειτουργεί απολογιστικά αλλά προϋπολογιστικά για τις εκτροφές.Επομένως, δεν θα χρησιμοποιήσετε το Happy Goats για να παρακολουθήσετε τις αποδόσεις των ζώων, την αναπαραγωγή, τη διατροφική διαχείριση, τους εμβολιασμούς και άλλες διαχειριστικές πρακτικές, μέσα στο χρόνο, Επίσης, το Happy Goats δεν είναι εργαλείο που υποκαθιστά το ERP σας, ή το λογισμικό εμπορικής διαχείρισης. Αντιθέτως, το συμπληρώνει με καινοτόμες δυνατότητες πρόβλεψης και βελτιστοποίησης της παραγωγής.