Ναι, το Happy Goats έχει κατασκευαστεί με πρόβλεψη στην υποστήριξη παράλληλων εκτροφών ταυτόχρονα, όπως συμβαίνει με τους κτηνιάτρους-συμβούλους, τις ομάδες παραγωγών, τους συνεταιρισμούς, τα τυροκομεία και τη γαλακτοβιομηχανία / ζώνες γάλακτος. Για τους χρήστες αυτούς έχουμε προβλέψει ειδικές δυνατότητες white-labelling ώστε να εκδίδουν και να μοιράζονται αναφορές σεναρίων για τις εκτροφές-συνεργάτες τους.