Με το Happy Goats μπορείτε να πραγματοποιήσετε:

- Σενάρια υπολογισμού, στην νέα διαχειριστική περίοδο, της μείωσης του ποίμνιου ως προς τα μη παραγωγικά ζώα με ταυτόχρονη μείωση της μέσης τιμής πώλησης του γάλακτος και αύξηση του μέσου κόστους ζωοτροφών.

- Σενάρια διαχείρισης - business plan για την ερχόμενη τριετία, με βάση αισιόδοξες, μέσες και απαισιόδοξες συνθήκες στην αγορά.

- Σενάρια εντατικοποίησης ή εκτατικοποίησης του συστήματος εκτροφής.

- Σενάρια διαφορετικής διατροφικής διαχείρισης και διαθεσιμότητας βοσκής.

- Χρήση από κτηνιάτρους - συμβούλους σε εκτροφές διαχείρισής τους για την στοιχειοθέτηση της συμβουλευτικής τους με βάση εκτυπώσιμες αναφορές