Το Happy Goats χρησιμοποιεί ένα προϋπολογιστικό μοντέλο το οποίο σας επιτρέπει να προσομοιώνετε διαφορετικά μελλοντικά σενάρια διαχείρισης και να ερμηνεύετε τα αποτελέσματά τους στην κερδοφορία με την βοήθεια συμβουλών σε απλή γλώσσα. Αυτό σας δίνει ασφάλεια όταν προγραμματίζετε είτε την διαχείρισή της εκτροφής για την ερχόμενη περίοδο είτε τους πόρους της παραγωγής.