Μπορείτε να κατεβάσετε τον οδηγό γρήγορης εκκίνησης του Happy Goats από τον παρακάτω σύνδεσμο (συνημμένο):